30
Jan 17

Златната Топка

[divide width="medium" color="#122ccc"]

Златната Топка проверка

[gap height="10"]последна промяна      [curr_date][gap height="15"]

Конкурс Златната Топка: това са печелившите комбинаций от последните 30 тегления на Златната Топка

wpDataTable with provided ID not found!При грешки или пропуски ние нямаме отговорността за това. Винаги проверявайте официалния ни сайт за резултатите www.7777.bg

[divide width="medium" color="#1a29c9"][gap height="5"][gap height="5"][divide width="medium" color="#1a29c9"]

Златната Топка - 5 числа с голямо закъснение

Топ 5 лотос е таблицата която съдържа 5 -те най-срещани числа и 5 -те най-забавени числа, изчислени от печелившите колони. Данните се обработват от конкурс №1, 14/04/16 който е първият официален конкурс в тото игрите.wpDataChart with provided ID not found![gap height="2"]

[divide width="medium" color="#122ccc"] [divide width="medium" color="#122ccc"]

Златната Топка - Брой и Закъснение

В нашата статистика, закъсненията и присъствията винаги се актуализират и се изчисляват на официалните състезания на игратаwpDataTable with provided ID not found![gap height="5"]

[divide width="medium" color="#1a29c9"][gap height="5"][gap height="5"][divide width="medium" color="#1a29c9"]

Юридическа информация

Архивите, статистическите анализи и новините на този сайт не носят по никакъв начин официална отговорност. сайта 7777strategy.com е личен и няма никаква офицялна връзка с националната лотария и итрите на тото bg от които се докладват резултати и статистически данни. Посочените системи трябва да се разглеждат като полезна информация за игрите. Редакционният екип не носи никаква отговорност за грешки и не печалби.
Благодарим ви за посещението на нашият сайт. Желаем ви късмет.