5
Apr 15

Системи и Комбинации

[gap height="14"] [gap height="15"]

Системи и Комбинации - Инструкций за това как да се използват статистическите анализи в лото игрите

Предположение за следваща печаливша комбинация

[gap height="4"]Обективат на всеки играч е да познае печелившите колони чрез статистически анализ от предишните тиражи.

Играчът може да избере сред най честите и по рядко изтеглени числа включително и липсващите в повечето тегления.

Статистическият анализ не е вълшебна пръчица за познаването на следваща комбинация от печаливши числата но е от голяма полза за всеки играч.[gap height="15"] [gap height="15"]

Статистически филтър

[gap height="5"]Какво е статистически филтър;

  1. Имате шанс за сигурна печалба; тоест- Залага се на всички възможни комбинаций, но в този залог печалбата е по малка от разходите.
  2.  Чрез избор на комбинаций от статистически анализ в предишни тиражи е възможно печалбата да е по голяма от разхода.[gap height="5"][divide style="dots" width="medium" color="#161cd7"][gap height="5"]

Какво е непълна или съкратена система

[gap height="5"]За непълна система е необходимо да изберете комбинация която ви гарантира поне една минимална печалба.[gap height="5"][divide style="dots" width="medium" color="#161cd7"][gap height="5"]

Статистика въз основа на сумата на изтеглените числа

[gap height="5"]Този статистически анализ дава ризултат на сумата от сбора на изтеглените числа в една комбинация.

Пример: изтеглени числа 2-8-10-25-36-47 общият сбор от числата е = 128 анализира се колко пъти сумата 128 е изтеглена в предишните печаливши комбинаций и от колко тиража липсва.

Избират се колонки които имат същият сбор = 128

Тази статистика е валидна за тиражите на Лото-2; Лото-3; Лото-4[gap height="5"][divide style="dots" width="medium" color="#161cd7"][gap height="5"]

Статистика въз основа на честотата и забавянето на изтеглените числа

[gap height="5"]Тази статистика анализира честотата и забавянето на изтегленитечисла в предишнте тиражи.

Пример -ТАБЛИЦА

[gap height="8"]

ЧислоЧестотаЧестота
1153
21223
3178
4112
[gap height="5"]

 Както се вижда в таблицата по горе, чилото-1 е изтеглено в 15 тиража и липсва в 3 от теглениата;- номер-2 е изтеглено в 12 тиража и либсва от 23 тиража.

Тоест- възможноста липсващото число от 23 тиража да бъде изтеглено в следващото теглене е по голяма отколкото числото липсващо от 15 тиража.

Тази статистика помага да изберете числата които не са изтеглени в повечето от тиражите и да заложите в всяка комбинация от играта.

Статистика въз осново на честотата и забавянето на четни и нечетни числа. Тази статистика анализира честотата и забавянето на четните и нечетните числа в предишни тиражи.[gap height="5"][divide style="dots" width="medium" color="#161cd7"][gap height="5"]

Пример разгледай таблицата

Печаливши комбинаций от 17/11/2014 до 21/03/2015

[gap height="8"]

Четни / HечетниЧестотаЗакъснение
0 / 60125
1 / 598
2 / 41910
3 / 3481
4 / 2354
5 / 1107
6 / 0420
[gap height="5"]

От 125 тиража 6 четни или 6 нечетни числа никога не са били изтегллени-както ви е показано в таблиицата по горе . доккато комбинация от 3 четни или нечетни числа са изтеглени в 48 тиража от ообщо 125. В този случай е най добре да заложите на 3 четни и 3 нечетни числа в комбинация от колони.

Статистистчески аналз въз основа на честотота и закъснението напроссстите числа.[gap height="5"][divide style="dots" width="medium" color="#161cd7"][gap height="5"]

Пример  разгледай таблицата

[gap height="8"]

прости числа
ЧестотаЗакъснение
0812
1371
2462
3276
4320
5411
60125
[gap height="5"]Комбинация от прости числа е била изтеглена само 8 пъти от общо 125 тиража;- отколкото комбинацията от 2 прости числа 46 пъти от общо 125 тиража. Следователно по добре е да се заложи на комбинация от колони в които има само по 2 прости числа. Вижте табелата по горе.[gap height="5"]

Какво е просто число

[gap height="5"]Просто число е такова естествено, което се дели само на себе си и само на еденица. Следователно числото не може да бъде разложено както и много други.

Първите 10 прости числа в Българската наука са; 2,3,5,7,11,13,17,19,23 и 29.

Числото 1 не е просто число ,въпреки че в миналото се е считало за такова.

Причината за това не е нещо загадъчно а просто да се направи валидна основата на математиката.

Съществуват и двойки прости числа - двойките прости числа са тъй наречените числа близнаци и се срещат много често в сравнение от малките прости числа.

Например 3-5; 5-7; 11-13; 17-19; 29-31; 41-43; 59-61 и т.н.

Хипнозата в строгата формулировка твърди че всяко четно цяло число по голямо от 2 може да бъде представено като сума от 2 прости числа.

Например 4=22; 6=33; 8=44 или 53; 10=73 или 55; 12=66 или 75 и т.н . ако искате да научите повече за историята на простите числа посетете сайта на Българската наука.[gap height="5"][divide style="dots" width="medium" color="#161cd7"][gap height="5"]

Статистика въз основата на честотата и закъснението на повтарящи се числа в предишни тиражи

[gap height="10"]

  1. пример  20/03/2015   печеливши числа 4; 5; 9; 10; 11; 34
                 23/03/2015   печеливши числа  5; 6; 8; 14; 25; 33[gap height="10"]
  2. пример 18/03/2015   печеливши числа   6; 9;15; 29; 33; 42
                19/03/2015    печеливши числа   1; 12; 29; 42; 45; 46

В тиражите от първият пример виждаме че само едно от числата се повтаря № 5.

докато в тиражите от втория пример имаме две повтарящи се числа № 29 и № 42[gap height="5"]

Таблица

[gap height="8"]

повтарящи се числаЧестотаЗакъснение
0562
1481
2173
328
4180
50125
60125
[gap height="5"]

В таблицата по горе е посочено че 2 едни и същи числа са били изтегглени-17 пъти, докато 1 повтарящо се число-48 пъти и 0 повтарящи -56 пъти от общо 125 тиража.[gap height="5"][divide style="dots" width="medium" color="#161cd7"][gap height="5"]

6 от 47

[gap height="5"]В играта с 47 числа можем да ги разделим на 2 групи

например от -1 до 23 и от 24 до 47. както е показано в таблицата[gap height="5"]

Таблица №1[gap height="3"]

tiscket high low
[gap height="10"]Таблица № 2[gap height="10"]

high low table

[gap height="8"]В тиражита-21/03/2015 има 4 числа от 1 до 23 и 2 числа от 24 до 47.[gap height="10"]

Статистическа таблица за 125 тиража.

[gap height="8"]Таблица[gap height="8"]

1-23 Число 24-47ЧестотаЗакъснение
0/61117
1/5117
2/4313
3/3354
4/2391
5/152
6/0375