4
Apr 15

лото 2 лого

[gap height="20"]

[gap height="19"]

Лото 2 - 100 Комбинации в точен ред

[gap height="15"]

  • 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  • 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  • 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  • 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  • 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  • 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  • 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  • 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  • 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  • 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

[gap height="20"]
[gap height="20"]

Лото 2 Комбинации в точен ред

Пример: изтеглени числа 3+8 общият сбор от числата е = 11

[gap height="11"]

сумаброй комбинацийкомбинации
0100
1201,10
2302,11,20
3403,12,21,30
4504,13,22,31,40
5605,14,23,32,41,50
6706,15,24,33,42,51,60
7807,16,25,34,43,52,61,70
8908,17,26,35,44,53,62,71,80
91009,18,27,36,45,54,63,72,81,90
10919,28,37,46,55,64,73,82,91
11829,38,47,56,65,74,83,92
12739,48,57,66,75,84,93
13649,58,67,76,85,94
14559,68,77,86,95
15469,78,87,96
16379,88,97
17289,98
18199